Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική μείωση κραδασμών στη λειτουργία βίντεο.

Προσοχή: Ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών

Το [ Electronic VR ] είναι σταθερό στο [ OFF ] ενώ:

  • Το [ N‑RAW 12-bit (NEV) ] ή το [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] επιλέγεται για το [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο,

  • Επιλέγεται 7680 × 4320 για μέγεθος καρέ ή

  • Επιλέγεται 120p ή 100p για ρυθμό καρέ.