Επιλέξτε εάν θα εγγραφούν κωδικοί χρόνου που δίνουν την ώρα, τα λεπτά, το δευτερόλεπτο και τον αριθμό καρέ για κάθε καρέ κατά τη λήψη βίντεο. Οι κωδικοί ώρας δεν περιλαμβάνονται σε βίντεο που έχουν τραβηχτεί με το [ H.264 8-bit (MP4) ] επιλεγμένο για [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Κωδικοί χρόνου εγγραφής ]

  • [ On ]: Καταγραφή κωδικών χρόνου. Ο κωδικός ώρας εμφανίζεται στην οθόνη λήψης.

  • [ Ενεργοποιημένο (με έξοδο HDMI) ]: Οι κωδικοί ώρας θα περιλαμβάνονται με το υλικό που αποθηκεύεται σε εξωτερικές συσκευές εγγραφής που είναι συνδεδεμένες στην κάμερα μέσω καλωδίου HDMI. Η κάμερα υποστηρίζει συσκευές εγγραφής οθονών της σειράς Atomos SHOGUN, NINJA και SUMO.

  • [ Off ]: Οι κωδικοί ώρας δεν καταγράφονται.

[ Μέθοδος μέτρησης ]

  • [ Record run ]: Οι κωδικοί χρόνου προσαυξάνονται μόνο όταν η εγγραφή είναι σε εξέλιξη.

  • [ Δωρεάν εκτέλεση ]: Οι κωδικοί χρόνου αυξάνονται συνεχώς. Οι κωδικοί χρόνου συνεχίζουν να αυξάνονται όσο η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

[ Κωδικός χρόνου προέλευσης ]

  • [ Επαναφορά ]: Επαναφορά του κωδικού ώρας στις 00:00:00.00.

  • [ Χειροκίνητη εισαγωγή ]: Εισαγάγετε χειροκίνητα τον αριθμό της ώρας, των λεπτών, του δευτερολέπτου και του πλαισίου.

  • [ Τρέχουσα ώρα ]: Ρυθμίστε τον κωδικό ώρας στην τρέχουσα ώρα όπως αναφέρεται από το ρολόι της κάμερας. Πριν συνεχίσετε, επιλέξτε [ Ζώνη ώρας και ημερομηνία ] στο μενού ρυθμίσεων και βεβαιωθείτε ότι το ρολόι της κάμερας έχει ρυθμιστεί στη σωστή ώρα και ημερομηνία.

[ Ρύθμιση πλαισίου ]

Επιλέξτε [ ON ] για να αντισταθμίσετε τις αποκλίσεις μεταξύ του αριθμού καρέ και του πραγματικού χρόνου εγγραφής σε ρυθμούς καρέ 30 και 60 fps.

Προσοχή: Συσκευές HDMI

Η επιλογή του [ On (με έξοδο HDMI) ] για το [ Record timecodes ] ενδέχεται να διαταράξει την έξοδο του πλάνα σε συσκευές HDMI.