Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], θα εμφανιστεί ένα κόκκινο περίγραμμα γύρω από την οθόνη λήψης ενώ η εγγραφή βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό βοηθά στην αποφυγή χαμένων λήψεων ειδοποιώντας σας όταν η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο