Επιλέξτε [ ON ] για να μειώσετε τον «θόρυβο» (φωτεινά σημεία ή ομίχλη) σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1 δευτερόλεπτο.

  • Η μείωση θορύβου μακράς έκθεσης εκτελείται μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, το μήνυμα "[ Εκτέλεση μείωσης θορύβου ]" θα εμφανιστεί στην οθόνη λήψης και το " Job NR " θα αναβοσβήσει στον πίνακα ελέγχου. Δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα από την οθόνη. Ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των φωτογραφιών μετά τη λήψη διπλασιάζεται περίπου.

    Πίνακας Ελέγχου

    Οθόνη

  • Εάν έχει επιλεγεί "Bulb", "Time" ή μια ρύθμιση πιο αργή από 30 δευτερόλεπτα για την ταχύτητα κλείστρου, θα εμφανιστεί ένας χρονοδιακόπτης στον πίνακα ελέγχου όταν τελειώσει η λήψη που δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.

Προσοχή: Μείωση θορύβου μακράς έκθεσης

Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, η εικόνα θα αποθηκευτεί αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί μείωση θορύβου.