Geheugenkaarten formatteren. Om te beginnen met formatteren, kiest u een geheugenkaartsleuf en selecteert u [ Ja ]. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle foto's en andere gegevens op de kaart permanent worden verwijderd. Zorg ervoor dat u vóór het formatteren reservekopieën maakt indien nodig.

Let op: tijdens het formatteren

Schakel de camera niet uit en verwijder de geheugenkaarten niet voordat het bericht [ Geheugenkaart formatteren ] van het display is verdwenen.

De opmaakknoppen

Als u beide formaatknoppen ( O / Q en S / Q ) langer dan twee seconden ingedrukt houdt, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een kaart te selecteren om te formatteren.