Pas de instellingen voor spraakmemo's aan ( Spraakmemo's ).

Spraakmemobediening

Kies hoe de b -knop zich gedraagt wanneer deze wordt gebruikt om spraakmemo's op te nemen.

Keuze

Beschrijving

3

[ Houd ingedrukt ]

Spraakmemo's van maximaal 60 seconden kunnen worden opgenomen terwijl de b knop wordt ingedrukt.

4

[ Druk om te starten/stoppen ]

De opname begint wanneer de b -knop wordt ingedrukt en eindigt na ongeveer 60 seconden of wanneer de regelaar een tweede keer wordt ingedrukt.

Audio-uitgang (afspelen)

Kies het apparaat dat wordt gebruikt voor het afspelen van spraakmemo's.

Keuze

Beschrijving

5

[ Luidspreker/koptelefoon ]

Spraakmemo's worden afgespeeld via een koptelefoon (indien aangesloten) of de ingebouwde luidspreker van de camera.

  • Druk op 1 of 3 om een volume te kiezen tussen [ 1 ] en [ 15 ].

  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

7

[ HDMI ]

Spraakmemo's worden met een vast volume naar de HDMI-aansluiting uitgevoerd.

6

[ Uit ]

Spraakmemo's kunnen niet worden afgespeeld, zelfs niet met de b knop. Er worden 2 pictogrammen weergegeven wanneer foto's waarvoor een memo bestaat, op de monitor worden bekeken.