IPTC-presets kunnen op de camera worden gemaakt of bewerkt en in nieuwe foto's worden ingesloten, zoals hieronder wordt beschreven.

 • U kunt ook IPTC-presets laden die op een computer zijn gemaakt.

 • Gebruik IPTC Preset Manager ( IPTC Preset Manager ) om IPTC-voorinstellingen te maken en deze op geheugenkaarten op te slaan om ze later te importeren.

Voorinstellingen maken, hernoemen, bewerken en kopiëren

Markeer [ Bewerken/opslaan ] en druk op 2 om de lijst [ Voorinstelling selecteren om te bewerken of op te slaan ] met bestaande voorinstellingen weer te geven.

 • Om een voorinstelling te bewerken of te hernoemen, markeert u deze en drukt u op 2 . Om een nieuwe voorinstelling te maken, markeert u "Ongebruikt" en drukt u op 2 .

  • [ Hernoemen ]: hernoem de voorinstelling.

  • [ IPTC-informatie bewerken ]: Geef de geselecteerde voorinstelling weer ( Let op: IPTC-informatie ). Geselecteerde velden kunnen naar wens worden bewerkt.

 • Om een voorinstelling te kopiëren, markeert u deze en drukt u op X . Markeer de bestemming, druk op J en geef de kopie een naam.

Voorinstellingen verwijderen

Om voorinstellingen te verwijderen, markeert u [ Verwijderen ] en drukt u op 2 .

Voorinstellingen insluiten

Door [ Automatisch insluiten tijdens opname ] te markeren en op 2 te drukken, wordt een lijst met voorinstellingen weergegeven. Markeer een voorinstelling en druk op J ; de geselecteerde preset wordt in alle volgende foto's ingesloten. Selecteer [ Uit ] om insluiten uit te schakelen.

IPTC-gegevens bekijken
 • Ingebedde voorinstellingen kunnen worden bekeken op de pagina [ IPTC-gegevens ] in het foto-informatiescherm.

 • Om de pagina [ IPTC-gegevens ] weer te geven, selecteert u ( M ) zowel [ Opnamegegevens ] als [ IPTC-gegevens ] voor [ Afspeelweergave-opties ] in het weergavemenu.

Voorinstellingen kopiëren naar een geheugenkaart

Om IPTC-voorinstellingen van de camera naar een geheugenkaart te kopiëren, selecteert u [ Laden/opslaan ] > [ Sleuf 1 ] of [ Sleuf 2 ], markeert u vervolgens [ Kopiëren naar kaart ] en drukt u op 2 . Selecteer de gewenste preset en bestemming (1-99) en druk op J om de preset naar de kaart te kopiëren.

Voorinstellingen naar de camera kopiëren

De camera kan maximaal tien presets opslaan; om IPTC-voorinstellingen van een geheugenkaart naar een geselecteerde bestemming op de camera te kopiëren, selecteert u [ Laden/opslaan ] > [ Sleuf 1 ] of [ Sleuf 2 ], markeert u vervolgens [ Kopiëren naar camera ] en drukt u op 2 .

 • Markeer een voorinstelling en druk op J om door te gaan naar de lijst [ Bestemming selecteren ]. Om een voorbeeld van de gemarkeerde voorinstelling te bekijken, drukt u op W ( Q ) in plaats van op J . Nadat u een voorbeeld van de voorinstelling hebt bekeken, drukt u op J om door te gaan naar de lijst [ Bestemming selecteren ].

 • Markeer een bestemming en druk op J om een dialoogvenster weer te geven waarin u de voorinstelling een naam kunt geven. Geef de voorinstelling de gewenste naam en druk op X om de voorinstelling naar de camera te kopiëren.

 • Naast de tien voorinstellingen die hierboven zijn genoemd, kan de camera maximaal drie XMP/IPTC-voorinstellingen opslaan die op een computer zijn gemaakt en in XMP-indeling worden opgeslagen. XMP/IPTC-voorinstellingen worden niet weergegeven tijdens het afspelen. Ze kunnen ook niet van de camera naar een geheugenkaart worden gekopieerd.

Waarschuwingen: IPTC-informatie
 • De camera ondersteunt alleen standaard Romeinse alfanumerieke tekens. Andere tekens worden niet correct weergegeven, behalve op een computer.

 • Namen van voorinstellingen (voorinstellingen maken , hernoemen, bewerken en kopiëren ) mogen maximaal 18 tekens lang zijn. Als een preset met een langere naam wordt gemaakt met een computer, worden alle tekens na de achttiende verwijderd.

 • Het aantal tekens dat in elk veld kan voorkomen, wordt hieronder weergegeven. Alle tekens die de limiet overschrijden, worden verwijderd.

Veld

Maximaal lengte

Onderschrift

2000

Evenement-ID

64

kop

256

Objectnaam

256

Stad

256

Staat

256

Land

256

Categorie

3

Sup. Kat. (aanvullende categorieën)

256

naamregel

256

Byline titel

256

Schrijver/redacteur

256

Credit

256

Bron

256

IPTC

IPTC is een standaard die is opgesteld door de International Press Telecommunications Council (IPTC) met de bedoeling de informatie te verduidelijken en te vereenvoudigen die nodig is wanneer foto's worden gedeeld met een verscheidenheid aan publicaties.

IPTC Preset Manager

IPTC-presets kunnen op een computer worden gemaakt en op geheugenkaarten worden opgeslagen met behulp van IPTC Preset Manager-software. IPTC Preset Manager kan gratis worden gedownload via de onderstaande URL. Gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar via online help.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/