Voeg een opmerking toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Opmerkingen kunnen worden bekeken op het tabblad NX Studio [ Info ].

Commentaar invoeren

Voer een opmerking in van maximaal 36 tekens. Markeer [ Commentaar invoeren ] en druk op 2 om een tekstinvoervenster weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Opmerking bijvoegen

Opmerkingen worden toegevoegd aan foto's die zijn gemaakt terwijl [ Commentaar bijvoegen] op [ ON ] staat.

Foto Info
  • Opmerkingen kunnen worden bekeken op de pagina [ Overige opnamegegevens ] in het foto-informatiescherm.

  • Om de pagina [ Overige opnamegegevens ] weer te geven, selecteert u ( M ) zowel [ Opnamegegevens ] als [ Overige opnamegegevens ] voor [ Afspeelweergave-opties ] in het weergavemenu.