Selecteer [ AAN ] om de geselecteerde opties voor [ Camerageluiden ] in het setup-menu te negeren en de elektronische sluiter en piepluidspreker te dempen tijdens het fotograferen.

  • Als u [ AAN ] selecteert, worden ook andere camerageluiden onderdrukt. Het dempt de camera echter niet helemaal. Camerageluiden kunnen nog steeds hoorbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens autofocus of diafragma-aanpassing, in het laatste geval het duidelijkst bij diafragma's kleiner (dwz bij hogere f-waarden) dan f/5.6.

  • De beeldsnelheid kan in sommige omstandigheden afnemen.

  • Ruisonderdrukking bij lange belichtingstijd is uitgeschakeld.

  • Optionele flitsers flitsen niet.

  • De stille modus dempt de elektronische sluiter en de pieptoon en dempt andere camerageluiden, maar ontslaat fotografen niet van de noodzaak om de privacy en beeldrechten van hun onderwerpen te respecteren.

De standby-timer

Zelfs wanneer [ ON ] is geselecteerd voor [ Stille modus ], wordt er een geluid geproduceerd wanneer de stand-by-timer wordt geactiveerd of afloopt. Om de stand-by-timer te dempen, selecteert u [ Geen limiet ] voor persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ].