Pas de instellingen van de status-LED en de verbindingsmodus aan voor optionele WR-R11a en WR-R10 draadloze afstandsbedieningen. U kunt ook een koppelingsmodus kiezen voor aansluiting op optionele radiogestuurde flitsers die geavanceerde draadloze flitssturing ondersteunen.

WR-R10 draadloze afstandsbedieningen
  • Bij gebruik van de WR-R10 is een WR-A10-adapter vereist.

  • Zorg ervoor dat de firmware voor de WR-R10 is bijgewerkt naar de nieuwste versie (versie 3.0 of hoger). Raadpleeg de Nikon-website voor uw regio voor informatie over firmware-updates.

LED lamp

Schakel de status-LED's in of uit op de WR-R11a of WR-R10 draadloze afstandsbediening die op de camera is gemonteerd. Raadpleeg de documentatie die bij de draadloze afstandsbediening is geleverd voor meer informatie.

Kies een verbindingsmodus voor WR-R11a of WR-R10 draadloze afstandsbedieningen die zijn gemonteerd op andere camera's of radiogestuurde flitsers die geavanceerde draadloze flitssturing ondersteunen. Zorg ervoor dat dezelfde modus is geselecteerd voor de andere apparaten.

Keuze

Beschrijving

[ Koppelen ]

De camera maakt alleen verbinding met apparaten waarmee hij eerder is gekoppeld. Druk op de koppelingsknop op de draadloze afstandsbediening die op de camera is aangesloten om deze met andere apparaten te koppelen.

  • Omdat de camera niet communiceert met apparaten waarmee hij niet is gekoppeld, kan deze optie worden gebruikt om signaalinterferentie van andere apparaten in de buurt te voorkomen.

  • Aangezien elk apparaat afzonderlijk moet worden gekoppeld, wordt echter een pincode aanbevolen bij verbinding met een groot aantal apparaten.

[ pincode ]

De communicatie wordt gedeeld tussen alle apparaten met dezelfde viercijferige pincode. Voer een viercijferige pincode naar keuze in. Druk op 4 of 2 om cijfers te markeren en druk op 1 of 3 om te wijzigen. Druk op J om de geselecteerde pincode in te voeren en weer te geven.

  • Deze optie is een goede keuze voor fotografie met een groot aantal externe apparaten.

  • Als er meerdere camera's aanwezig zijn die dezelfde pincode delen, vallen de flitsers onder de exclusieve controle van de camera die het eerst verbinding maakt, waardoor wordt voorkomen dat alle andere camera's verbinding maken (de LED's op de draadloze afstandsbedieningen die zijn aangesloten op de betrokken camera's knipperen) .

  • Ongeacht de optie die is geselecteerd voor [ Link mode ], worden signalen van gekoppelde draadloze afstandsbedieningen altijd ontvangen door de WR-R11a of WR-R10. Gebruikers van de WR-1 draadloze afstandsbediening moeten koppelen selecteren als de WR-1 link-modus.