• Pas de helderheid van de zoeker aan. [ Helderheid zoeker ] kan alleen worden aangepast als de zoeker de actieve weergave is. Het kan niet worden aangepast wanneer de monitor is ingeschakeld of wanneer [ Alleen monitor ] is geselecteerd voor de monitormodus.

  • Hogere waarden verhogen het verbruik van de batterij.

Keuze

Beschrijving

[ Automatisch ]

De helderheid van de zoeker wordt automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.

[ Handmatig ]

Druk op 1 of 3 om de helderheid handmatig aan te passen. Kies hogere waarden voor meer helderheid, lagere waarden voor verminderde helderheid.