Wanneer [ ON ] is geselecteerd, zal de camera de huidige focuspositie opslaan wanneer deze wordt uitgeschakeld en deze herstellen wanneer deze de volgende keer wordt ingeschakeld. Merk op dat dit de opstarttijd van de camera verhoogt.

  • Merk op dat zelfs wanneer [ AAN ] is geselecteerd, als de temperatuur, zoompositie of andere omstandigheden veranderen terwijl de camera is uitgeschakeld, de scherpstelling kan worden hervat vanuit een andere positie wanneer de camera wordt ingeschakeld.

  • Houd er ook rekening mee dat zelfs wanneer [ UIT ] is geselecteerd, de scherpstelling kan worden hervat vanaf de eerder geselecteerde positie, afhankelijk van de toestand van de camera en de lens.