Voeg copyrightinformatie toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Copyrightinformatie kan worden bekeken op het tabblad NX Studio [ Info ].

Vul de namen in van de fotograaf (maximaal 36 tekens) en de auteursrechthebbende (maximaal 54 tekens). Markeer [ Artiest ] of [ Copyright ] en druk op 2 om een tekstinvoervenster weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Copyrightinformatie wordt toegevoegd aan foto's die zijn gemaakt terwijl [ Copyrightinformatie bijvoegen] op [ ON ] staat.

  • Om ongeoorloofd gebruik van de namen van artiesten of auteursrechthouders te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat [ UIT ] is geselecteerd voor [ Copyrightinformatie bijvoegen ] voordat u de camera uitleent of overdraagt aan een andere persoon. U moet er ook voor zorgen dat de velden voor artiest en copyright leeg zijn.

  • Nikon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of geschillen die voortkomen uit het gebruik van de optie [ Copyrightinformatie ].

  • Copyrightinformatie kan worden bekeken op de pagina [ Copyrightinfo ] in het foto-informatiescherm.

  • Om de pagina [ Copyright info ] weer te geven, selecteert u ( M ) zowel [ Opnamegegevens ] als [ Copyright info ] voor [ Weergave-opties voor afspelen ] in het weergavemenu.