Wybierz opcję [ ON ], aby uwzględnić ustawienia ekspozycji w informacjach zapisanych w każdym z czterech banków menu fotografowania

 • Zmiany ustawień ekspozycji zostaną zapisane w banku aktualnie wybranym w [ Bank menu fotografowania ]. Ustawienia zapisane w banku zostaną przywołane przy następnym wyborze banku.

 • Dodatkowe ustawienia przechowywane w rozszerzonych bankach do użytku w trybie fotograficznym to:

  • tryb strzelania,

  • czas otwarcia migawki (tylko tryby S i M ),

  • przysłona (tylko tryby A i M ) oraz

  • Tryb z błyskiem.

 • Dodatkowe ustawienia przechowywane w rozszerzonych bankach do użytku w trybie wideo to:

  • tryb strzelania,

  • czas otwarcia migawki (tylko tryb M ) oraz

  • przysłona (tylko tryby A i M ).

 • Wybranie [ WYŁ ] przywraca tryby fotografowania i lampy błyskowej, czas otwarcia migawki i przysłonę obowiązujące przed wybraniem [ ].

 • Ustawienia ekspozycji można również edytować za pomocą pozycji [ Rozszerzone banki menu ] w menu nagrywania wideo. Zmiany wprowadzone w menu wykonywania zdjęć mają zastosowanie w menu nagrywania wideo i na odwrót .