Dostosuj ustawienia czułości ISO dla zdjęć.

Opcja

Opis

[ Czułość ISO ]

Wybierz spośród ustawień od ISO 64 do 25600; aparat obsługuje również ustawienia poniżej ISO 64 o około 0,3, 0,7 i 1 EV (odpowiednik ISO 32) oraz powyżej ISO 25600 o około 0,3, 0,7, 1 i 2 EV (odpowiednik ISO 102400).

[ Automatyczna kontrola czułości ISO ]

Wybierz opcję [ ], aby włączyć automatyczną kontrolę czułości ISO. W przypadku wybrania opcji [ WYŁ .], [ Czułość ISO ] pozostanie ustalona na wartości wybranej przez użytkownika. Opcje [ Maksymalna czułość ], [ Maksymalna czułość za pomocą c ] i [ Minimalny czas otwarcia migawki ] są dostępne po wybraniu opcji [ .].

[ Maksymalna czułość ]

Wybierz górny limit czułości ISO, aby zapobiec jej zbyt wysokiemu podniesieniu.

[ Maksymalna czułość z c ]

Wybierz górny limit czułości ISO dla zdjęć robionych przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej.

[ Minimalny czas otwarcia migawki ]

Wybierz czas otwarcia migawki, poniżej którego włączy się automatyczny dobór ISO, aby zapobiec niedoświetleniu w trybach P i A ; opcje wahają się od 1/16 000 do 30 s. W przypadku wybrania opcji [ Auto ] aparat wybierze minimalną szybkość migawki w oparciu o ogniskową obiektywu. Na przykład aparat automatycznie wybierze krótsze minimalne czasy otwarcia migawki, aby zapobiec rozmyciu spowodowanemu drganiami aparatu, gdy zamocowany jest długi obiektyw.

  • Aby wyświetlić opcje automatycznego wyboru czasu otwarcia migawki, wyróżnij [ Auto ] i naciśnij 2 . Automatyczny wybór czasu otwarcia migawki można precyzyjnie dostroić, wybierając szybsze lub wolniejsze wartości minimalne. Szybszych ustawień można użyć do zmniejszenia rozmycia podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów.

  • Czas otwarcia migawki może spaść poniżej wybranego minimum, jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji przy czułości ISO wybranej dla [ Maksymalna czułość ].