Wybierz opcję [ ], aby zredukować „szum” (jasne punkty lub mgłę) na zdjęciach robionych przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1 s.

  • Redukcja szumów przy długiej ekspozycji jest wykonywana po zrobieniu zdjęcia. Podczas przetwarzania na ekranie fotografowania pojawi się komunikat „[ Redukcja szumów ]”, a na panelu kontrolnym będzie migać „ Job NR ”. Nie można robić zdjęć, dopóki komunikat nie zniknie z wyświetlacza. Czas potrzebny na przetworzenie zdjęć po ich wykonaniu mniej więcej się podwaja.

    Panel sterowania

    Monitor

Uwaga: redukcja szumów przy długich ekspozycjach

Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania, zdjęcie zostanie zapisane, ale redukcja szumów nie zostanie wykonana.