Wybierz opcję [ ], aby zredukować „szum” (jasne punkty lub mgłę) na zdjęciach robionych przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1 s.

  • Redukcja szumów przy długiej ekspozycji jest wykonywana po zrobieniu zdjęcia. Podczas przetwarzania na ekranie fotografowania pojawi się komunikat „[ Redukcja szumów ]”, a na panelu kontrolnym będzie migać „ Job NR ”. Zdjęć nie można robić, dopóki komunikat nie zniknie z wyświetlacza. Czas potrzebny na obróbkę zdjęć po ich wykonaniu mniej więcej się podwaja.

    Panel sterowania

    Monitor

  • Jeśli jako czas otwarcia migawki wybrano „Bulb”, „Time” lub ustawienie dłuższe niż 30 s, po zakończeniu fotografowania na panelu kontrolnym zostanie wyświetlony licznik czasu, pokazujący czas pozostały do zakończenia przetwarzania.

Uwaga: redukcja szumów przy długich ekspozycjach

Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania, zdjęcie zostanie zapisane, ale redukcja szumów nie zostanie wykonana.