Wybierz opcję [ ] zgodnie z wymaganiami, aby zredukować dystorsję beczkowatą podczas fotografowania obiektywami szerokokątnymi oraz aby zredukować dystorsję poduszkową podczas fotografowania z użyciem długich obiektywów. Zwróć uwagę, że w przypadku niektórych obiektywów opcja [ ] może zostać wybrana automatycznie, w takim przypadku ten element będzie wyszarzony i niedostępny.

Automatyczna kontrola zniekształceń

Zmiany w opcji [ Automatyczna kontrola dystorsji ] w menu wykonywania zdjęć mają zastosowanie w menu nagrywania wideo i na odwrót .