Korekcja winietowania zmniejsza „winietowanie” — spadek jasności na krawędziach fotografii — o wartość, która różni się w zależności od obiektywu. Jego efekty są najbardziej widoczne na maksymalnym otworze.

Opcja

Opis

e

[ Wysoka ]

Wybierz ilość wykonywanej korekcji winietowania (w kolejności od wysokiego do niskiego) [ Wysoka ], [ Normalna ] i [ Niska ].

g

[ Normalny ]

f

[ Niski ]

[ Wył ]

Kontrola winiet jest wyłączona.

Uwaga: kontrola winietowania

W zależności od scenerii, warunków fotografowania i typu obiektywu na zdjęciach JPEG mogą występować „szum” (mgła) lub prześwietlenie lub niedoświetlenie na krawędzi kadru, co powoduje zmiany jasności peryferyjnej. Ponadto niestandardowe ustawienia Przetwarzania obrazu i predefiniowane ustawienia Przetwarzania obrazu, które zostały zmodyfikowane w stosunku do ustawień domyślnych, mogą nie dać pożądanego efektu. Zrób zdjęcia próbne i obejrzyj wyniki na monitorze.

Kontrola winiet

Zmiany wprowadzone w [ Sterowanie winietowaniem ] w menu wykonywania zdjęć mają zastosowanie w menu nagrywania wideo i na odwrót .