Zdjęcia są zapisywane przy użyciu nazw plików składających się z „DSC_”, po których następuje czterocyfrowa liczba i trzyliterowe rozszerzenie. [ Nazewnictwo plików ] służy do wybrania trzech liter w celu zastąpienia części „DSC” w nazwie pliku. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Nazwy plików
 • Nazwy plików mają postać „DSC_nnnn.xxx”, gdzie nnnn to liczba od 0001 do 9999, a xxx to jedno z następujących rozszerzeń, przypisywanych zgodnie z opcjami wybranymi dla jakości obrazu i typu pliku:

  • NEF: zdjęcia w formacie NEF (RAW)

  • JPG: zdjęcia JPEG (dokładne, normalne lub podstawowe)

  • MOV: filmy MOV

  • NEV: filmy NEV

  • MP4: filmy MP4

  • NDF: Odkurzanie danych referencyjnych

 • Zdjęcia utworzone z [ Adobe RGB ] wybranym dla [ Przestrzeń kolorów ] w menu wykonywania zdjęć mają nazwy plików w postaci „_DSCnnnn.xxx”.

 • W każdej parze zdjęć zarejestrowanych z ustawieniami jakości obrazu RAW + JPEG zdjęcia w formacie NEF (RAW) i JPEG mają te same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.

 • Filmy proxy mają te same nazwy plików, co materiał RAW, z którym zostały nagrane, ale podczas gdy materiał RAW ma przypisane rozszerzenie „.NEV” lub „.MOV”, pliki proxy mają rozszerzenie „.MP4”.