Опциите на менюто за снимане се съхраняват в една от четирите банки (банки „A“ до „D“). Промените в настройките в една банка нямат ефект върху другите. Имайте предвид обаче, че промените в [ Разширени банки от менюто за снимки ], [ Баланс на бялото ] предварителни настройки, [ Множествена експозиция ], [ Интервално снимане с таймер ], [ Филм с ускоряване ] и [ Заснемане с изместване на фокуса ] се отнасят за всички банки.

За да съхраните конкретна комбинация от често използвани настройки, изберете една от четирите банки с помощта на [ Банка меню за снимане ] и коригирайте настройките по желание.

Банка с меню за снимане

Дисплеите на информацията и горния контролен панел показват текущата банка от менюта за снимане като k , последвана от име на банката („A“, „B“, „C“ или „D“).

Преименуване на банки от менюта за снимки

Към името на банката може да се добави описателен надпис („A“, „B“, „C“ или „D“), като маркирате банката и натиснете 2 . Надписите могат да бъдат с дължина до 20 знака.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да възстановите настройките по подразбиране за избрана банка от менюта за снимки. За да направите това, маркирайте банката и натиснете O ( Q ); ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Маркирайте [ Yes ] и натиснете J , за да възстановите настройките по подразбиране за избраната банка.

  • Нулирането на менюто за снимане не е налично, докато се извършва множествена експозиция.