Правете снимки през избрания интервал, докато не бъде записан определеният брой снимки. За повече информация вижте „Заснемане на снимки на зададен интервал (заснемане с интервал с таймер)“ ( Правене на снимки на зададен интервал (заснемане с интервален таймер) ).