Контролът на винетирането намалява „винетирането“ – спад в яркостта по краищата на снимката – с количество, което варира от обектив до обектив. Ефектите му са най-забележими при максимална бленда. Контролът на винетката се прилага само за снимки, направени с обективи тип G, E и D (без компютърни обективи).

Опция

Описание

e

[ високо ]

Изберете количеството на винетния контрол, който се извършва от (в ред от високо към ниско) [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

g

[ Нормално ]

f

[ ниска ]

[ Изключено ]

Контролът на винетката е деактивиран.

Контрол на винетки
  • Контролът на винетката не се прилага за:

    • снимки, направени с помощта на елемента [ Multiple exposure ] в менюто за снимане, или

    • филми.

  • В зависимост от сцената, условията на снимане и типа обектив, JPEG изображенията може да показват „шум“ (мъгла) или свръхобработка в ръба на кадъра, което въвежда вариации в периферната яркост. Освен това персонализираните Picture Controls и предварително зададените Picture Controls, които са били променени от настройките по подразбиране, може да не произведат желания ефект. Направете тестови снимки и прегледайте резултатите на монитора.