Намалете „шума“ (ярки петна или мъгла) при снимки, направени при ниски скорости на затвора.

Опция

Описание

[ Включено ]

Намалете шума при снимки, направени при скорости на затвора, по-ниски от 1 s.

[ Изключено ]

Намаляването на шума при дълга експозиция е деактивирано.

  • Намаляването на шума при дълга експозиция се извършва след заснемане на снимката. По време на обработката, “ l m ” ще мига във визьора и горния контролен панел. Снимките не могат да се правят, докато дисплеят не спре да мига. Времето, необходимо за обработка на снимки след заснемане, се удвоява приблизително.

Намаляване на шума при продължителна експозиция

Ако камерата бъде изключена, преди обработката да приключи, картината ще бъде запазена, но намаляването на шума няма да се извърши.