Камерата автоматично прави снимки на избрани интервали, за да създаде филм с времетраене. За повече информация вижте „Създаване на филм от снимки (Филм със закъснение)“ ( Създаване на филм от снимки (Филм със закъснение) ).