Изберете режим на управление на светкавицата и ниво на светкавицата и коригирайте други настройки за безжични дистанционни светкавици или допълнителни светкавици, монтирани на обувката за аксесоари на фотоапарата.

  • За информация относно регулирането на настройките за допълнителни светкавици, монтирани на обувката за аксесоари на фотоапарата, вижте „Снимки със светкавица върху камерата“ ( Снимки със светкавица върху камера ).

  • За информация относно регулирането на настройките за безжични дистанционни светкавици, вижте „Снимка с отдалечена светкавица“ ( Дистанционно снимане със светкавица ).

Режим на управление на светкавицата

Изберете режим на управление на светкавицата и коригирайте други настройки за светкавици SB‑5000, SB-500, SB-400 или SB-300, монтирани на обувката за аксесоари на фотоапарата.

  • Съдържанието на дисплея [ Flash control mode ] варира в зависимост от избраните опции.

  • Настройките за устройства, различни от SB-5000, SB-500, SB-400 и SB-300, могат да се регулират само чрез контролите на светкавицата.

  • Настройките за SB-5000 също могат да се регулират с помощта на контролите на светкавицата.

Опция

Описание

[ TTL ]

Мощността на светкавицата се регулира автоматично в зависимост от условията на осветление.

[ Автоматична външна светкавица ]

Светлината от светкавицата се отразява от обекта към автоматичен външен сензор за светкавица и мощността на светкавицата се регулира автоматично.

[ Ръководство с приоритет на разстоянието ]

Изберете разстоянието до обекта; мощността на светкавицата ще се регулира автоматично.

[ Ръководство ]

Изберете нивото на светкавицата ръчно.

[ Повтаряща се светкавица ]

Светкавицата се задейства многократно, докато затворът е отворен, създавайки ефект на многократна експозиция.

Опции за безжична светкавица

Регулирайте настройките за едновременно безжично управление на множество отдалечени светкавици. Този елемент е наличен само когато на фотоапарата е монтирана светкавица SB-5000 или SB-500 или безжично дистанционно управление WR-R10.

Опция

Описание

Y

[ Оптичен AWL ]

Дистанционните светкавици се управляват с помощта на светкавици с нисък интензитет, излъчвани от главната светкавица ( Optic AWL ).

Y / Z

[ Оптичен/радио AWL ]

Изберете тази опция, когато използвате както оптически, така и радиоуправляеми светкавици ( Optic/Radio AWL ).

Z

[ Радио AWL ]

Дистанционните светкавици се управляват от радиосигнали от WR-R10, прикрепен към фотоапарата ( Radio AWL ).

[ Изключено ]

Отдалечената фотография със светкавица е деактивирана.

Дистанционно управление на светкавицата

Изберете режим на дистанционно управление на светкавицата. Опциите на светкавицата могат да се регулират в дисплея за управление на светкавицата; наличните опции варират в зависимост от опцията, избрана за [ Дистанционно управление на светкавицата ].

Опция

Описание

m

[ Групова светкавица ]

Изберете отделен режим на управление на светкавицата за всяка група отдалечени светкавици ( групова светкавица , групова светкавица ).

x

[ Бързо безжично управление ]

Изберете баланса между групи A и B и регулирайте изхода за група C ръчно ( Бързо безжично управление , Бързо безжично управление (само SB-5000) ).

u

[ Дистанционно повтаряне ]

Светкавицата се задейства многократно, докато затворът е отворен, създавайки ефект на многократна експозиция ( Дистанционно повтаряне , Дистанционно повтаряне (само SB-5000) ).

Информация за радио дистанционно светкавица

Вижте светкавици, които в момента се управляват чрез радио AWL.