Изберете размера в пиксели на JPEG или NEF (RAW) снимки, записани с фотоапарата. За повече информация вижте „Избор на размер на изображението“ ( Избор на размер на изображението ).