Изберете [ On ], за да включите режими на експозиция и светкавица, скорост на затвора (само режими S и M ) и бленда (само режими A и M ) в информацията, записана във всяка от четирите групи менюта за снимане.

  • Промените в режима на експозиция, скоростта на затвора, блендата и режима на светкавицата ще бъдат съхранени в банката, избрана в момента за [ Банка меню за снимане на снимки ]. Настройките, съхранени в банката, ще бъдат извикани следващия път, когато банката бъде избрана.

  • Избирането на [ Off ] възстановява режимите на експозиция и светкавица, скоростта на затвора и блендата, които са били в сила преди да бъде избрано [ On ].