Регулирайте настройките за ISO чувствителност за снимки. За повече информация вижте „Настройване на чувствителността на фотоапарата към светлина (ISO чувствителност)“ ( Регулиране на чувствителността на фотоапарата към светлина (ISO чувствителност) ).