Изместването на фокуса автоматично променя фокуса върху серия от снимки. Използвайте го, за да правите снимки, които по-късно ще бъдат комбинирани чрез фокусиране, за да създадете едно изображение с увеличена дълбочина на полето. За повече информация вижте „Промяна на фокуса върху серия от снимки (Заснемане с изместване на фокуса)“ ( Промяна на фокуса върху серия от снимки (Заснемане с изместване на фокуса) ).