Запишете две до десет NEF (RAW) експозиции като една снимка. За повече информация вижте „Комбиниране на множество експозиции в една снимка (многократна експозиция)“ ( Комбиниране на множество експозиции в една снимка (многократна експозиция) ).