Изберете [ On ], за да намалите изкривяването на цевта при снимане с широкоъгълни обективи и за намаляване на изкривяването на щифтовата възглавница при снимане с дълги обективи.

  • [ Автоматичен контрол на изкривяването ] се предлага само с обективи тип G, E и D. Някои обективи от тези типове, включително PC и лещи за рибено око, обаче не се поддържат. Резултатите не са гарантирани с обективи, които не се поддържат.

Автоматичен контрол на изкривяването
  • Когато е избрано [ On ], времето, необходимо за обработка на снимките преди началото на записа, може да се увеличи.

  • Колкото по-голям е контролът на изкривяването, толкова по-голяма е площта, изрязана от ръбовете на рамката.

  • Преди да използвате автоматичен контрол на изкривяването с DX обективи, изберете [ On ] за [ Image area ] > [ Auto DX Crop ] или изберете [ DX (24×16) ] за [ Choose image area ]. Изборът на други опции може да доведе до силно изрязани снимки или снимки със сериозно периферно изкривяване.

  • Автоматичният контрол на изкривяването не се отнася за филми.