Активирайте електронния затвор по време на снимане на живо, за да заглушите звуците на затвора и да елиминирате вибрациите, произвеждани от механичния затвор. За повече информация вижте „Електронният затвор (безшумна фотография на живо)“ ( Електронният затвор (безшумна фотография на живо изглед) ).