Регулирайте баланса на бялото, за да съответства на цвета на източника на светлина. За повече информация вижте „Постигане на естествени цветове с различни източници на светлина (баланс на бялото)“ ( Постигане на естествени цветове с различни източници на светлина (баланс на бялото) ).