Запазете детайлите в светли и сенки, създавайки картини с естествен контраст. За повече информация вижте „Активно D‑Lighting“ ( Активно D-Lighting ).