Επαναφέρετε τις επιλογές του μενού λήψης φωτογραφιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους ( Προεπιλογές μενού λήψης φωτογραφιών ).