Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού για να ταιριάζει με το χρώμα της πηγής φωτός. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επίτευξη φυσικών χρωμάτων με διαφορετικές πηγές φωτός (ισορροπία λευκού)» ( Επίτευξη φυσικών χρωμάτων με διαφορετικές πηγές φωτός (ισορροπία λευκού) ).