Καταγράψτε δύο έως δέκα εκθέσεις NEF ( RAW ) ως μία φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδυασμός πολλαπλών εκθέσεων σε μια φωτογραφία (Πολλαπλή έκθεση)" ( Συνδυασμός πολλαπλών εκθέσεων σε μια μεμονωμένη φωτογραφία (Πολλαπλή έκθεση) ).