Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις περιοχής εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας" ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας ).