Επιλέξτε μια μορφή αρχείου για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή ποιότητας εικόνας" ( Ρύθμιση ποιότητας εικόνας ).