Η μετατόπιση εστίασης μεταβάλλει αυτόματα την εστίαση σε μια σειρά λήψεων. Χρησιμοποιήστε το για να τραβήξετε φωτογραφίες που αργότερα θα συνδυαστούν χρησιμοποιώντας στοίβαξη εστίασης για να δημιουργήσετε μια ενιαία εικόνα με αυξημένο βάθος πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαφοροποίηση της εστίασης σε μια σειρά φωτογραφιών (Λήψη με μετατόπιση εστίασης)" ( Μεταβλητή εστίαση σε μια σειρά φωτογραφιών (Λήψη με μετατόπιση εστίασης) ).