Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO)” ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) ).