Επιλέξτε τύπο συμπίεσης και βάθος bit για φωτογραφίες NEF ( RAW ).

Συμπίεση NEF ( RAW ).

Επιλογή

Περιγραφή

N

[ Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες ]

Οι εικόνες NEF συμπιέζονται χρησιμοποιώντας έναν αναστρέψιμο αλγόριθμο. Τα αρχεία που προκύπτουν είναι περίπου 60% έως 80% του μεγέθους των ασυμπίεστων εικόνων.

O

[ Συμπιεσμένο ]

Οι εικόνες NEF συμπιέζονται χρησιμοποιώντας έναν μη αναστρέψιμο αλγόριθμο. Τα αρχεία που προκύπτουν είναι περίπου 45% έως 65% του μεγέθους των ασυμπίεστων εικόνων.

Βάθος bit NEF ( RAW ).

Επιλογή

Περιγραφή

q

[ 12-bit ]

Οι εικόνες NEF ( RAW ) εγγράφονται σε βάθος bit 12 bit.

r

[ 14-bit ]

Οι εικόνες NEF ( RAW ) εγγράφονται σε βάθος bit 14 bit. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε βάθος bit 14 bit περιέχουν περισσότερα έγχρωμα δεδομένα από τις εικόνες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας [ 12-bit ]. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε βάθος bit 14 bit είναι επίσης μεγαλύτερα από τις εικόνες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας [ 12-bit ].