Επιλέξτε το μέγεθος, σε pixel, των εικόνων που έχουν εγγραφεί με την κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή μεγέθους εικόνας" ( Επιλογή μεγέθους εικόνας ).