Αποθηκεύστε τα τροποποιημένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών ως προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου εικόνας" ( Δημιουργία προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου εικόνας ).