Διατηρήστε τις λεπτομέρειες στις ανταύγειες και τις σκιές, δημιουργώντας εικόνες με φυσική αντίθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Active D-Lighting" ( Ενεργός D-Lighting ).