Χρησιμοποιείται με θέματα υψηλής αντίθεσης, το Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR) διατηρεί τις λεπτομέρειες στα τονισμένα σημεία και τις σκιές συνδυάζοντας δύο λήψεις που λαμβάνονται σε διαφορετικές εκθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)» ( Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) ).