Τραβήξτε φωτογραφίες στο επιλεγμένο διάστημα μέχρι να εγγραφεί ο καθορισμένος αριθμός λήψεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη φωτογραφιών σε καθορισμένο διάστημα (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα)» ( Λήψη φωτογραφιών σε καθορισμένο διάστημα (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα) ).