Η κάμερα τραβάει αυτόματα φωτογραφίες σε επιλεγμένα διαστήματα για να δημιουργήσει μια ταινία time-lapse. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία ταινίας από φωτογραφίες (Time-Lapse Movie)" ( Δημιουργία ταινίας από Φωτογραφίες (Time-Lapse Movie) ).