Dostosuj ustawienia do użycia, gdy aparat jest podłączony do urządzenia, które dostarcza dane o lokalizacji, czyli odbiornika GPS lub urządzenia inteligentnego z uruchomioną aplikacją SnapBridge. Więcej informacji na temat SnapBridge można znaleźć w pomocy online aplikacji.

Opcja

Opis

[ Zegar czuwania ]

W przypadku wybrania opcji [Włącz], gdy podłączony jest odbiornik GPS, mierniki ekspozycji wyłączą się automatycznie, jeśli nie zostaną wykonane żadne czynności przez czas określony za pomocą ustawienia osobistego c2 [Czas czuwania ]. Pobór prądu z baterii jest zmniejszony.

[ Pozycja ]

Wyświetl dane o lokalizacji dostarczone przez odbiornik GPS lub urządzenie inteligentne. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od źródła.

[ Ustaw zegar z satelity ]

Wybierz [ Tak ], aby zsynchronizować zegar aparatu z czasem podawanym przez urządzenie GPS.