Dostosuj ustawienia do użytku, gdy aparat jest podłączony do urządzenia dostarczającego dane o lokalizacji, a mianowicie odbiornika GPS lub urządzenia inteligentnego z uruchomioną aplikacją SnapBridge . Więcej informacji na temat SnapBridge można znaleźć w pomocy online aplikacji.

Opcja

Opis

[ Licznik czasu czuwania ]

Jeśli wybrano opcję [ Włącz ], gdy podłączony jest odbiornik GPS , pomiary światła wyłączą się automatycznie, jeśli przez okres określony w ustawieniu osobistym c2 [ Czas czuwania ] nie zostaną wykonane żadne czynności. Zużycie akumulatora jest zmniejszone.

[ Pozycja ]

Wyświetl dane o lokalizacji dostarczone przez odbiornik GPS lub urządzenie inteligentne. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od źródła.

[ Ustaw zegar z satelity ]

Wybierz opcję [ Tak ], aby zsynchronizować zegar aparatu z czasem zgłaszanym przez urządzenie GPS .