Wybierz, czy podczas nagrywania filmu ma być używane cieniowanie do wskazywania najjaśniejszych obszarów (jasnych obszarów kadru).

Wzór wyświetlania

Aby włączyć wyświetlanie podświetlenia podczas nagrywania filmu, wybierz opcję [ Wzorzec 1 ] lub [ Wzorzec 2 ].

Wzór 1

Wzór 2

Podświetl próg wyświetlania

Wybierz jasność wymaganą do uruchomienia wyświetlania najważniejszych fragmentów filmu. Im niższa wartość, tym większy zakres jasności będzie pokazywany jako światła. Jeśli wybrano opcję [ 255 ], na ekranie podświetlenia będą widoczne tylko obszary, które są potencjalnie prześwietlone.

Podświetl wyświetlacz

Jeśli włączone jest zarówno wyświetlanie najważniejszych momentów, jak i najważniejszych momentów, w trybie ręcznego ustawiania ostrości będą wyświetlane tylko najważniejsze momenty. Aby wyświetlić wyświetlanie najważniejszych fragmentów w trybie ręcznego ustawiania ostrości, wybierz opcję [ Wył .] dla ustawienia osobistego d11 [ Podświetlenia ] > [ Poziom uwydatnienia ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film