Wybierz, czy cieniowanie ma być używane do oznaczania świateł (jasnych obszarów kadru) podczas nagrywania filmu.

Wzór wyświetlania

Aby włączyć wyświetlanie podświetlenia podczas nagrywania filmów, wybierz opcję [ Wzór 1 ] lub [ Wzór 2 ].

Wzór 1

Wzór 2

Podświetl próg wyświetlania

Wybierz jasność potrzebną do uruchomienia wyświetlania najważniejszych fragmentów filmu. Im niższa wartość, tym większy zakres jasności, które będą pokazywane jako światła. W przypadku wybrania opcji [ 255 ] w obszarze podświetlenia będą widoczne tylko obszary, które są potencjalnie prześwietlone.

Wyróżnij wyświetlacz

Jeśli zarówno wyświetlanie najjaśniejszych miejsc, jak i uwydatnianie prześwietleń są włączone, w trybie ręcznego ustawiania ostrości będą wyświetlane tylko uwydatnione obszary prześwietlone. Aby wyświetlić podświetlenie w trybie ręcznego ustawiania ostrości, wybierz [ Wył. ] dla ustawienia osobistego d11 [ Uwydatnianie prześwietleń ] > [ Poziom maksimum ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film